За нас

Представяне

ДДГ "Детелина" е образователна подготвителна институция в системата на Министерството на отбраната и Българската армия за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3 - годишна възраст до постъпването им в първи клас. Грижите за децата се осъществяват от висококвалифициран екип от специалисти.

Условия

Сградата на детското заведение се състои от два етажа с просторни и светли помещения, които предоставят възможност за рационално разпределение на различни по предназначение кътове за децата, като: три занимални с разнообразни кътове за игра, места за хранене и образователни занимания, отделни спални помещения, зала по интереси, музикално - физкултурен салон. Детската градина разполага с обширна детска площадка сред много зеленина и уют. За децата са оборудвани подходящи и обезопасени съоръжения, като катерушки, пързалки и пясъчници. Материалната база предоставя условия за качествена грижа и разнообразни занимания за децата, съобразени с тяхната възраст, образователни, емоционални и здравни потребности.

ДЪРЖАВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЕТЕЛИНА" КЪМ МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА Е ОТКРИТА НА 01. 06. 2009 ГОДИНА. В НЕЯ СЕ ОБУЧАВАТ И ВЪЗПИТАВАТ 72 ДЕЦА, РАЗПРЕДЕЛЕНИ В ТРИ ГРУПИ - ОТ 3 ДО 7 ГОДИНИ.