За контакти

ДДГ"ДЕТЕЛИНА" КЪМ МО

Гр. Казанлък, ул."Инж. Феликс Вожели" № 1 А, ВФ 22180

сл. тел.: 0431/717 71 - Директор

моб. тел.: 0886 553 621;

0892 606 872;

Касиер - домакин:

detelina_dg@abv.bg