Допълнителни педагогически дейности в ДДГ "Детелина" към МО

за учебната 2017 - 2018 година

Програма на допълнителните педагогически дейности

                    ТАКСА

 за присъствие

Логопед

2 пъти седмично - понеделник и четвъртък

час: 10:30 часа до 12:30 часа

Преподавател: Магистър-логопед Светлана Берова

4,00 лв.

Английски език

2 пъти седмично - понеделник и сряда

час: от 10:30 часа до 11:30 часа

Сертифициран преподавател по английски език от Университет Кембридж - Обединено Кралство Великобритания: Магистър Ваня Христова

2,00 лв.

Футбол

2 пъти седмично- вторник и четвъртък

час: от 10:30 часа до 11:00 часа

Боян Стоянов - треньор

2,00 лв.

Детски спорт

2 пъти седмично - понеделник и петък

час: от 15:30 часа до 16:50 часа-понеделник; 

от 10:00 часа до 11:30 часа - петък 

Треньори: Григор Георгиев; 

5,00 лв. /месечно/ 

Народни танци

нова дейност, предстои допълнително организиране на дейността

2,00 лв.

Списъци на децата записани в допълнителни педагогически дейности, които не са дейност на детската градина.