Нашият екип


Директор

                            Професионално портфолио

Григор Бошнаков

ПРИЕМЕН ДЕН                                                  

ЧАС

ПЕТЪК 

13:00 рm - 15:00 рm

Счетоводител

Росица Бонева

Касиер - домакин

Събиране на присъствени такси за детска градина

Работно време:

Пламена Върбанова

от 1 - во до 10 - то число на всеки месец

13:30 рm - 17:30 рm

Медицинска сестра


Работно време: 

Маргарита Карамомчева

07:00 аm - 15:30 рm

Старши учител - група "Звездичка"

Пенка Груева

Старши учител - група "Звездичка"

Даниела Кисьова

Старши учител - група "Слънчице"

Валентина Димитрова 

Старши учител - група "Слънчице"

Извера Земеделска

Старши учител - група "Дъга"

Желязка Вълчева

Старши учител - група "Дъга"

Пенка Рачева

Помощник възпитател - група "Звездичка"

Аждан Дочева

Помощник възпитател - група "Звездичка"

Свилена Пенева 

/заместник/

Надежда Петкова

Помощник възпитател - група "Дъга"

Мария Николова

Помощник възпитател - група "Дъга"

Димитринка Кишева

Помощник възпитател - група "Слънчице"

Севгинар Акифова

Помощник възпитател - група "Слънчице"

Пламена Върбанова

Изпълнител

Митко Аданев

Преподаватели - допълнителни дейности

ЛОГОПЕД

Светлана Берова - ТЦ "Светулка - 1" 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Ваня Христова - сертифициран преподавател от Кембридж

ФУТБОЛ

Боян Стоянов - треньор - ФК "Розова долина"

НАРОДНИ ТАНЦИ

Ивона Стойкова

ДЕТСКИ СПОРТ

Григор Георгиев и Мария